Bayraktar Shipping

Our

Media.

Mon, 25 Apr 16 15:30:54 +0300

MV Kaptan Arif Bayraktar passing Bosphorus